Kolonie i obozy w czasie pandemii koronawirusa » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Kolonie i obozy w czasie pandemii koronawirusa

Kolonie i obozy w czasie pandemii koronawirusa

Rok szkolny na finiszu – za chwilę wakacje i czas kolonii i obozów, ale w zmienionej rzeczywistości. Jakie nowe zadania czekają rodziców i organizatorów wyjazdów?

Rok szkolny na finiszu – za chwilę wakacje i czas kolonii i obozów, ale w zmienionej rzeczywistości. Jakie nowe zadania czekają rodziców i organizatorów wyjazdów?

Koniec roku szkolnego – i wakacje. Zanim dzieci rozjadą się na kolonie lub obozy, jedno jest pewne. Wiadomo, że to będzie zupełnie nowa sytuacja dla wszystkich. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury mają posłużyć ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Przede wszystkim rodzice posyłający dziecko na kolonię lub obóz muszą wyposażyć je w maseczkę. Będzie wymagane również oświadczenie, że dziecko jest zdrowie i nie miało w ostatnich dwóch tygodniach kontaktu z nikim chorym lub na kwarantannie.

Anna Ostrowska, rzecznika MEN-u zaznacza również:

Rodzice muszą zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecim. Wyjścia na zewnątrz, w tym zwiedzanie np. muzeów lub obiektów historycznych powinny zostać w ogóle wyłączone z programu, lub ograniczone do minimum.

Organizator koloni lub obozu musi zapewnić środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice

Podczas spożywania posiłków trzeba będzie zachować dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia rekomendują wydawanie posiłków na zmianę, po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Organizator wyjazdu ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Uczestnicy wypoczynku będą mogli przebywać na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach, ale tak, aby nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, każda grupa powinna mieć wyznaczona własną przestrzeń

W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku lub wśród kadry niepokojących objawów sugerujących możliwość zakażenia koronawirusem kierownik wypoczynku, lub wskazana przez niego osoba będzie musiała niezwłocznie odizolować chorego w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.