Strona Główna > Zapraszamy na spotkanie z Jackiem Cyganem we Wrocławiu!

Zapraszamy na spotkanie z Jackiem Cyganem we Wrocławiu!

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na wydarzenie pt. „Europejskie witraże Jacka Cygana”.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na wydarzenie pt. „Europejskie witraże Jacka Cygana”.

Spotkanie z najbardziej znanym w Polsce autorem tekstów piosenek odbędzie sięw czwartek, 25 października 2018 r. o godzinie 17.00 w Domu Europy we Wrocławiu.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Złote Przeboje.

Jacka Cyganaprzedstawiać nie trzeba. Tym razem jednak znany wszystkim autor tekstów piosenek, scenarzysta i organizator festiwali muzycznych zaprezentuje swoje wiersze zebrane w tomiku „Witraże”, również w przekładzie na język francuski i niemiecki.

Spotkanie będzie także okazją do rozmowy o tożsamości, przemijaniu, europejskim dziedzictwie kulturowym oraz roli kultury w budowaniu poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wydarzeniu do 25 października 2018 na adres mailowyec-wroclaw@ec.europa.eulub telefonicznie pod numerem 71 32 40 900.

Po spotkaniu przewidziany jest poczęstunek.