Ekologiczne ogrzewanie - sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Ekologiczne ogrzewanie – sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie

Ekologiczne ogrzewanie – sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie

KAWKA BIS 2022 to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.

KAWKA BIS 2022 to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Programem KAWKA BIS objęty jest obszar całego Poznania

1) koszty demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi

a) koszt demontażu pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu;

b) koszt demontażu kotła c.o.;

c) koszt demontażu pieca stałopalnego;

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem,

3) kosztów zakupu, budowy lub modernizacji instalacji c.o.

4) kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;

5) kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;

6) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność dotowanego;

7) opłat lub kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych albo instalacyjnych;

8) kosztów adaptacji pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po podpisaniu umowy dotacyjnej, inwestycję trzeba zrealizować i rozliczyć do 31.10 tego samego roku kalendarzowego.

Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych!!!

Wnioski możesz składać w trybie ciągłym od dnia 2 stycznia do 31 lipca 2022 roku.

Wcześniej złożony wniosek to szybsze rozpatrzenie i więcej czasu na realizację inwestycji!

Inwestycja musi zostać zakończona do 31 października 2022 r. (termin nie podlega wydłużeniu) i rozliczona z Urzędem – należy przez to rozumieć uruchomienie nowego sposobu ogrzewania i likwidację poprzedniego. Nowa instalacja musi być sprawna.

Wypełniony i podpisany druk wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami możesz złożyć na trzy sposoby:

W Urzędzie Miasta Poznania

w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

(w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

Za pomocą ePUAP:

kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Pamiętaj!

jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę i umowę najmu, inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego. Tzn. np. w przypadku ogrzewania gazowego niezbędne już uzyskanie pozwolenia na budowę bądź też zgłoszenia, w zależności od zakresu prac.

Szczegółowych informacji dotyczących programu KAWKA BIS udzielają pracownicy WKiOŚ pod numerami telefonu: 61 878 40 68, 61 878 40 61, 61 878 19 63. Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

Miasto realizuje program KAWKA BIS od 2018 roku w ramach którego mieszkańcy Poznania mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi (węglem i drewnem) na ogrzewanie bardziej ekologiczne (ciepło z miejskiej sieci, gazowe, elektryczne lub pochodzące z odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, elektryczne z ogniw fotowoltaicznych).

Od 2022 roku na ten cel będzie można dostać nawet do 20 000 zł, a procedura pozyskiwania dotacji została jeszcze bardziej uproszczona. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia wniosku! Należy mieć na uwadze, że pozytywnie rozpatrzony może być wyłącznie kompletny wniosek, złożony ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ww. uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. Regulacja ta wprowadza daty graniczne wymiany strych kopciuchów:

Wymienić piec możesz korzystając z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniesz w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

Nie czekaj – zrób to już teraz!

Więcej informacji na

Miasto sukcesywnie od 2015 roku wspiera mieszkańców w działaniach jakim jest zmiana sposobu ogrzewania – ma to bezpośrednie przełożenie na lokalną poprawę jakości powietrza, ponieważ trwale likwidowane są tzw. kopciuchy. Od początku istnienia programu nie są dotowane nowe systemy grzewcze zasilane paliwami stałymi. Priorytetem miasta jest trwała eliminacja spalania węgla. Na przestrzeni lat program przeszedł szereg modyfikacji. Od 2019 roku w wachlarzu dotowanych inwestycji pojawiły się systemy oparte na OZE w postaci pomp ciepła, natomiast od 2020 roku finansuje się również systemy ogrzewania wykorzystujące instalacje fotowoltaiczne. Wspomniane sposoby ogrzewania od 2020 roku są znacznie wyżej dotowane od pozostałych – w minionych latach można było otrzymać aż 15 000 zł dotacji. Od 2022 roku wprowadzono kolejne zmiany w programie dotacyjnym aby jeszcze silniej promować rozwiązania oparte o OZE a kwotę dofinansowania zwiększono do 20 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi oraz ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię wyprodukowaną za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Dotacje skierowane są do osób fizycznych jak również przedsiębiorców.