Strona Główna > Azbest – pozbądź się problemu!

Azbest – pozbądź się problemu!

Rozpoczęła się kolejna edycja naboru wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu. W jego ramach można ubiegać się o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu, a Miasto pokryje 100% kosztów demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest.

Rozpoczęła się kolejna edycja naboru wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu. W jego ramach można ubiegać się o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu, a Miasto pokryje 100% kosztów demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest.

Dokumenty można składać do 29 kwietnia 2022 r. do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032″ finansujemy:

Miasto zleci usunięcie azbestu Wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu Miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Natomiast demontaż wyrobów zawierających azbest takich jak izolacje, otuliny, rury, złącza i uszczelki, materiały cierne i włókiennicze nie dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2022 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Wydziału, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej

mail: azbest@um.poznan.pl.

Zeszłoroczna realizacja programu wspierającego mieszkańców spowodowała usunięcie ponad 323 ton wyrobów zawierających azbest z 272 lokalizacji w Poznaniu.