Kawka Bis. Jak skorzystać z programu w 2022 roku? » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Kawka Bis. Jak skorzystać z programu w 2022 roku?

Kawka Bis. Jak skorzystać z programu w 2022 roku?

Kawka Bis to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Kawka Bis to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wszczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, najpóźniej do 31 lipca 2022 roku, jednak wcześniej złożony wniosek to szansa na jego szybsze rozpatrzenie i więcej czasu na realizację inwestycji! Nie czekaj, złóż wniosek już teraz!

Programem KAWKA BIS objęty jest obszar całego Poznania

• właścicieli mieszkania lub domu w Poznaniu

• wspólnoty mieszkaniowej

• przedsiębiorcy

• najemcy mieszkania komunalnego, od osób prywatnych lub firm

• posiadanie w nieruchomości w pełni sprawnego źródła na węgiel lub drewno, które obecnie jest eksploatowane

• uregulowany stan prawny nieruchomości

1) koszty demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi

a) koszt demontażu pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu;

b) koszt demontażu kotła c.o.;

c) koszt demontażu pieca stałopalnego;

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem,

3) kosztów zakupu, budowy lub modernizacji instalacji c.o.

4) kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;

5) kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;

6) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność dotowanego;

7) opłat lub kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych albo instalacyjnych;

8) kosztów adaptacji pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

• do 12 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne

• do 15 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową

• do 20 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną

Uwaga: nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych !!!

Po podpisaniu umowy dotacyjnej, inwestycja musi zostać zakończona do 31 października 2022 r. (termin nie podlega wydłużeniu) i rozliczona z Urzędem – należy przez to rozumieć uruchomienie nowego sposobu ogrzewania i likwidację poprzedniego. Nowa instalacja musi być sprawna.

Wypełniony i podpisany druk wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć na trzy sposoby:

W Urzędzie Miasta Poznania

w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

(w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

Za pomocą ePUAP:

kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Pamiętaj!

jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę i umowę najmu, inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego. Tzn. np. w przypadku ogrzewania gazowego niezbędne już uzyskanie pozwolenia na budowę bądź też zgłoszenia, w zależności od zakresu prac.

Informacji udzielają pracownicy infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

Szczegółów dotyczących programu KAWKA BIS udzielają pracownicy WKiOŚ pod numerami telefonu: 61 878 40 61, 61 878 19 62, 61 878 19 63, 61 878 40 68. Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

UWAGA!

W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ww. uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. Regulacja ta wprowadza daty graniczne wymiany strych kopciuchów:

Wymienić piec możesz korzystając z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniesz w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

Nie czekaj – zrób to już teraz!

Więcej informacji na www.poznan.pl/kawka