Specustawa ukraińska. Na jakie wsparcie mogą liczyć uchodźcy i osoby, które im pomagają? » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Specustawa ukraińska. Na jakie wsparcie mogą liczyć uchodźcy i osoby, które im pomagają?

Specustawa ukraińska. Na jakie wsparcie mogą liczyć uchodźcy i osoby, które im pomagają?

W życie weszła już specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

W życie weszła już specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

Poznaliśmy kilka najważniejszych szczegółów specustawy o pomocy Ukraińcom, które zostały w niej zawarte. Przede wszystkim gwarantuje ona wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy – 40 złotych na dzień, czyli około 1 200 zł miesięcznie. W wyjątkowych przypadkach będzie mogło ono zostać podwyższone przez wojewodę. Taki zasiłek będzie wypłacany przez dwa miesiące.Do tego konieczna będzie umowa zawarta z gminą na okres 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony „w szczególnych przypadkach”.

Co jest istotne, pieniądze będą wypłacane również wstecz. Nie ważne, kiedy polska rodzina goszcząca Ukraińców złoży ten wniosek, otrzyma środki wstecz, od dnia, kiedy tę rodzinę przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach.

Bardzo ważnym założeniem ustawy, jest to, żeobywatele Ukrainymogą przebywać w Rzeczypospolitej przez 18 miesięcy na zasadach legalnych.Nie dotyczy to m.in. osób posiadających zezwolenie na pobyt stały czy status uchodźcy.Wszyscy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku, otrzymają numer PESEL, utworzony też zostanie automatycznie profil zaufany wraz z numerem telefonu komórkowego uchodźcy. Ich najważniejsze dane będą dostępne w aplikacji mobilnej mObywatel.

Obywatele Ukrainymogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Dodatkowo udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jeśli chodzi o edukację dzieci, młodzież i studenci mogą ją kontynuować w polskich szkołach. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.