Strona Główna > Jak wypełnić pit za 2021 rok?

Jak wypełnić pit za 2021 rok?

Najprościej rozliczyć się z fiskusem elektronicznie. Ale ulgi, z których chcemy skorzystać, musimy wprowadzić samodzielnie w załączniku PIT/O.

Najprościej rozliczyć się z fiskusem elektronicznie. Ale ulgi, z których chcemy skorzystać, musimy wprowadzić samodzielnie w załączniku PIT/O.

Na złożenie zeznania podatkowego za 2021 rok mamy czas do północy 2 maja. Najprościej zrobić to elektronicznie, czyli przez usługę Twój e-PIT. Znajdziemy ją na stronie podatki.gov.pl, a zalogować można się na kilka sposobów: np. przez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną. System wylicza wszystko za nas, mając stosowne dane od naszych pracodawców. Takie automatycznie wypełnione zeznanie warto oczywiście sprawdzić. Jeśli nie ma w nim żadnego błędu, pozostaje wybrać w odpowiednim okienku organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1% podatku i wysłać PIT.

Jeśli natomiast chcemy skorzystać z ulgi, musimy ją dodać samodzielnie, wybierając załącznik PIT/O i wybrany rodzaj ulgi, ponieważ system sam o tym nie wie. Wyjątkiem może być ulga na dziecko dla tych podatników, którzy już z niej korzystali. Rodzice lub opiekunowie, którzy z ulgi na dziecko będą korzystali po raz pierwszy, muszą samodzielnie wybrać tę ulgę w zakładce i wprowadzić dane dziecka, w tym PESEL.

Ulga na dziecko pomniejsza nasz podatek; w przypadku pierwszego i drugiego dziecka o 1112 zł i 4 gr, na trzecie dziecko kwota wzrasta do 2000 zł 4 gr, a na czwarte i każde kolejne dziecko, to 2700 zł.

Ulga na internet przysługuje tylko w dwóch przypadkach: jeśli korzystamy z niej po raz pierwszy w tym roku i jeśli skorzystaliśmy z niej rozliczając się za rok 2020.

Limit kwoty, jaką można odliczyć na podstawie tej ulgi, to w tym roku 760 złotych; jeśli wydatki na użytkowanie internetu były mniejsze, odliczamy faktycznie poniesione koszty. By skorzystać z tej ulgi, musimy wprowadzić ją w załączniku PIT/O tak, jak każdą inną ulgę. By ją wyliczyć, potrzebne są faktury lub rachunki na własne nazwisko. Nie musimy ich dołączać do zeznania. Trzeba je jednak trzymać, na wypadek, gdyby urząd skarbowy chciał zweryfikować, czy ta ulga w takiej kwocie rzeczywiście nam przysługuje. Podobnie, w przypadku pozostałych ulg.

Szeroki wachlarz kosztów zawiera się w uldze rehabilitacyjnej, która przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz tym, którzy mają osobę niepełnosprawną na utrzymaniu.

W tym przypadku są wydatki nielimitowane, wśród nich np. dostosowanie domu, mieszkania do potrzeb osoby z daną niepełnosprawną. Może to być np. remont łazienki w taki sposób, by umożliwiał korzystanie z niej osobie niepełnosprawnej, ale także zabiegi rehabilitacyjne, pobyt w sanatorium. Do wydatków limitowanych zalicza się zakup leków; odliczyć można kwotę powyżej 100 złotych w danym miesiącu, a także utrzymanie psa dla osoby niewidomej i użytkowanie samochodu osobowego – w obu tych przypadkach maksymalnie można odliczyć 2280 zł.

Limit obejmuje również ulgę od darowizn, czyli np. wpłat na różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, fundacje i stowarzyszenia, a także na kult religijny i z tytułu honorowego krwiodawstwa – w tych przypadkach możemy odliczyć rzeczywiście darowaną sumę, ale nie może ona przekroczyć 6% rocznego dochodu. Honorowi dawcy krwi w stacjach krwiodawstwa dostają zaświadczenie, wskazujące, jaką kwotę można za to odliczyć, a konkretnie, to 130 złotych za litr oddanej krwi.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścielom domów jednorodzinnych, ale trzeba pamiętać, że dom nie może być w budowie – musi być już oddany do użytku. A na dokończenie termomodernizacji mamy 3 lata, z ulgi można korzystać już w pierwszym roku, ale jeśli nie zdążymy w terminie, to odliczone wcześniej wydatki trzeba będzie zwrócić. Co można odliczyć? Wymianę okien, wymianę instalacji grzewczej, ocieplenie domu i wyposażenie go w panele fotowoltaiczne.