Sprawdzone środy: Dopłaty do ogrzewania 2022 » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Sprawdzone środy: Dopłaty do ogrzewania 2022

Sprawdzone środy: Dopłaty do ogrzewania 2022

Przed nami trudny sezon zimowy. Koszty energii i ogrzewania poszły w górę a dodatkowo trudno połapać się w gąszczu przepisów o nowych formach wsparcia finansowego.

Kluczowy jest tu sposób, w jakich ogrzewamy mieszkanie lub dom. Przygotowaliśmy więc przewodnik po tych wszystkich dodatkach i warunkach do spełnienia.

Węgiel

Zacznijmy od węgla. Niewypałem okazała się ustawa, która miała zamrozić cenę tego surowca na poziomie 996,60 złotych za tonę. Gwarantowana cena została więc zastąpiona dodatkiem. Przysługuje on każdemu gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe (węgiel, brykiet lub pellet): kominek (z wyjątkiem drewna kawałkowego), koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia lub piec kaflowy. Dodatek wynosi 3 tysiące złotych. Wniosek trzeba złożyć do swojego urzędu gminy (lub online) do końca listopada 2022 roku a urzędnicy mają 60 dni na wypłacenie pieniędzy. Uwaga! Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie przez nas węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – ten obowiązek mieliśmy do sierpnia 2022 roku.

Przysługuje jeden dodatek węglowy na jeden adres – co oznacza, że jeśli w jednym domu, ogrzewanym z jednego kotła węglowego, ogrzewa się kilka gospodarujących w nim rodzin, to pieniądze otrzyma tylko jedna z nich. Ta, która złożyła wniosek jako pierwsza. Ale jeśli w danym domu wyodrębnionych jest administracyjnie więcej adresów, np. ul. Kwiatowa 20/1, Kwiatowa 20/2 i Kwiatowa 20/3 – wtedy w tym domu można ubiegać się o trzy dodatki węglowe. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe. I nikt nie rozlicza nas z tego, na co faktycznie wydaliśmy uzyskane pieniądze.

Drewno, biomasa, olej opałowy i LPG

Tarcza osłonowa obejmuje też tych, którzy jako główne źródło ogrzewania w systemie ewidencji wskazali np. olej opałowy, gaz LPG albo drewno kawałkowe podkładane np. do kominka. Podobnie jak w przypadku węgla wnioski trzeba składać w urzędzie gminy (lub online) do końca listopada. Tu także obowiązuje zasada: jeden adres – jeden dodatek. Tyle, że odmienne są jego wysokości.

  • pellet lub inny rodzaj biomasy – 3 tysiące złotych
  • gaz LPG – 500 złotych
  • drewno kawałkowe – 1 tysiąc złotych
  • olej opałowy – 2 tysiące złotych

Ogrzewanie elektryczne

Domy i mieszkania ogrzewane prądem, np. poprzez pompę ciepła czy piece akumulacyjne mogą skorzystać na dwóch rozwiązaniach. Po pierwsze w przyszłym roku zamrożone zostają ceny prądu dla gospodarstw domowych na tegorocznym poziomie. Ale tylko do limitu 2 megawatogodzin rocznie w przypadku większości mieszkań, 2,6 megawatogodziny rocznie dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością czy 3 megawatogodzin rocznie w domach rolników albo z Kartą Dużej Rodziny. Po przekroczeniu tego limitu zużycia za prąd mamy płacić według nowej taryfy.

Drugim rozwiązaniem jest dodatek do ogrzewania elektrycznego. Wynosi 1000 lub 1500 złotych w zależności od zużycia prądu. Kluczowy jest poziom 5 megawatogodzin rocznie. Osoba, która zgłosiła w systemie ewidencji prąd jako głównego źródło ciepła w swoim domu otrzyma wyższą kwotę dodatku tylko wtedy, gdy udowodni, że jej roczne zużycie przekroczyło wspomniany poziom. Potrzebne więc będzie oczne rozliczenie od dostawcy prądu. Czas na złożenie wniosku będzie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 a gminy mają czas na wypłatę pieniędzy do końca marca 2023 roku.

Gaz ziemny i ciepło sieciowe

Tu lokatorzy bloków, kamienic czy domów wielorodzinnych nie dostaną żadnych dodatków. Wsparcie od państwa polega bowiem na ustaleniu limitów cen i ich zamrożeniu przy jednoczesnych bonifikatach dla wytwórców ciepła, aby zrekompensować im rosnące koszty i utrzymanie cen dla indywidualnych odbiorców. Rozwiązanie ma nas uchronić przed podwyżkami rachunków przekraczającymi 42 procent.

Ale jest wyjątek. Jeśli mieszkania w danym budynku wielorodzinnym są ogrzewane paliwem stałym, na przykład z osiedlowej kotłowni węglowej, to każdy lokator może starać się o dodatek węglowy, według reguł, które powyżej opisaliśmy.