Kawka Bis 2023 » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Kawka Bis 2023

Kawka Bis 2023

Kawka Bis to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

Programem KAWKA BIS objęty jest obszar całego Poznania.

DLA KOGO?

  • właścicieli mieszkania lub domu w Poznaniu       
  • wspólnoty mieszkaniowej
  • przedsiębiorcy
  • najemcy mieszkania komunalnego, od osób prywatnych lub firm   
  • jednostek sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

WARUNKI

  • posiadanie w nieruchomości w pełni sprawnego źródła na węgiel lub drewno, które obecnie jest eksploatowane, wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
  • uregulowany stan prawny nieruchomości

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Można uzyskać pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych, nie angażując środków własnych.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wypełniony i podpisany druk wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami będzie można złożyć na trzy sposoby:


W Urzędzie Miasta Poznania

w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska,
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
(w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania)

Za pomocą operatora pocztowego:Urząd Miasta Poznania
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

Za pomocą ePUAP:

kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

UWAGA!

W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ww. uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. Regulacja ta wprowadza daty graniczne wymiany strych kopciuchów:

  • Jeśli posiadasz stary pozaklasowy piec centralnego ogrzewania masz czas do końca 2023 roku
  • Jeśli posiadasz piece kaflowe masz czas do końca 2025 roku
  • Jeśli posiadasz piec 3 lub 4 klasy masz czas do końca 2027 roku

Wymienić piec możesz korzystając z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniesz w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł  po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

Nie czekaj – zaplanuj wymianę pieca już teraz!

Więcej informacji na www.poznan.pl/kawka