Strona Główna > mali bracia ubogich

mali bracia ubogich

  • Samotność polskiego seniora

    Samotność polskiego seniora

    Samotność osób starszych to jeden z największych problemów, z którymi mierzą się one na co dzień. Niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje się samotna, a odsetek ten istotnie wzrasta wśród osób powyżej 80-tego roku życia.