Sprawdzone środy: Zmiany w kodeksie pracy » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Sprawdzone środy: Zmiany w kodeksie pracy

Sprawdzone środy: Zmiany w kodeksie pracy

W tym roku zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy. Zmiany będą dotyczyć na przykład wysokości diet za wyjazdy służbowe i zasad wypowiadania umów o pracę.

Nowy rok przyniesie nowe prawa i nowe obowiązki dla pracowników i pracodawców. Nowością na przykład będzie możliwość badania trzeźwości pracownika. Będzie mógł zrobić to sam pracodawca lub jego przedstawiciel, ale też – w pewnych okolicznościach – takie badanie może wykonać policja. Co ważne, zanim takie kontrole zostaną przeprowadzone w danym zakładzie pracy, pracodawca musi najpierw o tym poinformować swoich pracowników, zaznaczając, jakim urządzeniem będą wykonywane badania oraz jaka grupa pracowników (np. z jakiego działu) zostanie im poddana.

Kolejne zmiany dotyczą diet na podróż służbową. Diety zostaną podwyższone do 45 złotych. Pełna kwota diety przysługuje pracownikowi, jeżeli podróż służbowa trwa więcej, niż dobę, 50% diety – jeżeli podróż trwa mniej, niż dzień i nie więcej, niż 8 godzin. Jeżeli służbowy wyjazd nie przekracza doby, ale trwa dłużej, niż 8 godzin, to pracownikowi przysługuje pełny wymiar diety.

Ważne zmiany będą dotyczyć wypowiadania terminowych umów o pracę oraz umów na zastępstwo. Pracodawca, wypowiadając umowę będzie musiał podać przyczynę, co oznacza, że w przypadku sporu, tę kwestię będzie mógł rozstrzygnąć sąd. A jeżeli w zakładzie pracy są związki zawodowe, to przed zwolnieniem osoby zatrudnionej na umowę terminową, na czas określony i na zastępstwo – takie zwolnienie trzeba będzie skonsultować ze związkami zawodowymi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *