Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 r. Kto może się ubiegać? » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 r. Kto może się ubiegać?

Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 r. Kto może się ubiegać?

W 2023 roku można ubiegać się o dodatek na dojazdy do szkoły. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie.

Dodatek na dojazdy do szkoły to inaczej świadczenie z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego. Zobacz, komu przysługuje.

Zobacz także: Muzyka z czasów II wojny światowej. Te piosenki nucimy do dziś

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek na dojazdy do szkoły?

Dodatek ten nie funkcjonuje jako osobne świadczenie – jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Nie można się o niego ubiegać oddzielnie. Warunkiem jest zatem między innymi wcześniejsze uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Kolejnym kryterium jest także dochód rodziny. Nie może on przekraczać kwoty 674 zł miesięcznie na osobę. W przypadku, kiedy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością jest to suma 764 zł.

W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego, stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli limit zostanie przekroczony na przykład o 20 złotych, zasiłek zostanie przyznany i pomniejszony o tę samą kwotę. 

Dodatek przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci, które:

  • muszą dojeżdżać ze swojej miejscowości do innego miasta, w którym uczęszczają do szkoły
  • mieszkają w innej miejscowości, w której znajduje się szkoła (dziecko musi być tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie).

O wsparcie mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka lub osoba ucząca się. 

Zobacz także: Ciąża po nowotworze? Fundacja Rak’n’Roll uspokaja. „Płodność można zabezpieczyć”

Ile wynosi dodatek na dojazdy do szkoły?

Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 roku wynosi 69 zł i jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku. Obejmuje on okres pobierania nauki – od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie przysługuje także opiekunom dzieci, tymczasowo zameldowanych w miejscowości, w której uczęszczają do szkoły. Nie może być to jednak miejsce ich stałego zamieszkania. Jest to tak zwany „dodatek na internat”. Jego kwota to 113 zł miesięcznie.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
  • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wzór wniosku znajdziecie klikając TUTAJ. Można go także uzyskać w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy.

Zobacz także: Powrót do szkoły nie musi być koszmarem. Jak pomóc dzieciom po wakacjach?